NB Tähelepanu töötud! (23.04.2010)

Aasta 2010 on eriline. Riigi eelarvepoliitika on säästlik, kuid importtoidukaupadele kulub 6. miljardit (2006), aga võib-olla enam, praegu ei ole neid kulutusi avaldatud.

Eestimaa on toitnud oma rahvast aastatuhandeid. Nüüd oleme sõltuvad Euroopa ja Ameerika importtoidust. Me ei ole nii rikkad, et masu tingimustes süüa import- delikatesse, mis on koormatud taimekaitsemürkide, säilitusainete ja E-ainetega ning loomseid toidukaupu, mis on valmistatud teaduslikult väljatöötatud söödaratsioonil kasvatatud loomade ja lindude lihast, lisaks munad, piim ja piimasaadused, mis on küll maitsvad, kuid soodustavad ülekaalulisust. Lapsed on ebanormaalselt pikad ja kõhnad või paksukesed. Liiga palju on ülekaalulisi täiskasvanute hulgas. Sellised toidukaubad ei sobi inimese organismile ja põhjustavad haigusi. Siis aga vajame importravimeid, mis on veelgi kallimad. Vaja on värskeid öko-aedvilju ja looduslikke söödavaid taimi, meie lähemast ümbrusest, mis aitavad kõrvaldada toitainete puudujäägi toidukaupades, et meie inimesed oleksid terved, töövõimelised, õpihimulised ja loovad. Laste toitudes vältige looduslikke taime, nende mõju on liiga võimas.

Maaelu on laostunud. Paljud väikesed külad on väljasurnud. Väiketalud on maha jäetud või suvitajatele müüdud. Talutoodangut ei ole enam. Üksikud suurtootjad on intensiivviljelusega muutnud kõlbmatuks põllumaad.

Masu on sobiv aeg uute lahenduste leidmiseks ja rakendamiseks. On aeg minna tagasi maale ja alustada uuesti, õppida jälle elama kooskõlas loodusega, et lapsed kasvaksid looduses ja õpiksid tööd tegema, oleksid terved ja andekad.

Kui maad ei ole, siis on külluses söötis põllumaad, mida on võimalik rentida, sageli järelmaksuga. Aedvilja ja kartuli kasvatuseks enda tarbeks ei ole palju maad vaja, aga kui muud sissetulekut ei ole, siis tuleb kasvatada rohkem ja ülejääk ära müüa. Ilma põllutöömasinateta maa harimiseks on terve rida võimalusi, mida on endistel aegadel kasutatud, aga ka neid, mis on uued – vaja on õppida ja katsetada. Täisväärtusliku saagi saamiseks on vaja ökoloogilisi seemneid – nimekiri järgneb tekstile. Kuidas kaun- ja aedvilja ilma põllutöömasinateta vähese vaevaga kasvatada, ka see on kirja pandud.

Sel aastal on soodus kasvatada kaun- ja aedvilju, õppida tundma looduslikke toidutaimi, korjata ja kuivatada neid talveks. Kui me sellega toime tuleme, siis ei vaja me importtoidukaupu ega –ravimeid.

Kui oleme selgeks õppinud ökoloogilise viljeluse, kus külvatakse ökoloogilisi seemneid ja väetatakse viljavahelduse, haljasväetiste ja katteviljelusega, siis on meie saagid head ja nende toiteväärtus maksimaalne. Õpime valmistama delikatesse, millest Euroopa ja Ameerika ei oska und näha. Kui nad meie toite maitsevad, siis soovivad nad meilt tooraineid osta. Meie ökotooted on väärtuslikumad teiste maade omadest. Meil on oma Nokia.

Meil on palju kasutamata söötis põllumaid. Need tuleb kasutusele võtta. Töötud, kellel on veel maal alles talu ja põllumaad, minge tagasi koju, õppige tundma uusi maaharimisvõtteid. Kellel maad ei ole, aga tunneb talutööd, see rentigu maad harimiseks, pöördugu valla poole, et teada saada, kus on söötis maid. Hooned on enamasti lagunenud või suvitamiseks ära müüdud. Suve jooksul jõuab savist ja puidust väikese elamu üksi ehitada, see saab soe ja elamiseks parim, tervislik. Kui maatööd ei tunne, siis mine abiks neile, kes alustavad, õpid ja töötad, saad elatise ja ehitad ka endale onni. Nii on tulnud eestlastel alustada peale sõda või loodusõnnetusi.

Kõik need, kellel on säästud, laenake neile, kes alustavad, saate sügisel tasuks talvise toidu. Kõik need, kes harrastavad jooksmist metsas, tänavatel või maanteedel, kepikõndijad jm spordi harrastajad, minge abiks neile, kes alustavad, nautige eesmärgistatud tööst saadavat füüsilist koormust ja mõnusat väsimust. Töö ja liikumine looduslikus keskkonnas on palju meeldivam, kui ükskõik millised kehalised harjutused linnas.

Kui inimene õpib õigesti valmistama ökoloogilisi toite ja järgima söömisreegleid, siis väheneb toiduvajadus, nakkushaigused ei vaeva teid enam, taanduvad bronhiit, astma, maohaavad, vähk, infarkt, insult jm, normaliseerub kehakaal. Kõik see on võimalik ilma ravimiteta, ilma „pH ime“-ta.

Kõrgharidus ei sega aia- ega põllutöö tegemist. See aeg on möödas, kus haritud inimesel ei sobinud kätt mullaseks teha. Igaüks, kes tegeleb vaimse tööga ja see ei tohi ületada 5...6 tundi, vajab 3 tundi päevas füüsilist koormust – sihipärast tegevust, mitte jooksmist, jalutamist või kepikõndi, mis on vilets aseaine. Sportlikud harrastused on eralõbu. Nõudmine loodustoodete järgi kasvab EL maades iga aastaga, aga ka Eestis. Mahetootjaid ei ole palju, sest see näib töömahukas võrreldes intensiivviljelusega. Kõige olulisem on laiendada ökoloogilise aedvilja kasvatust. Loodustooteid on vähe ja nende kvaliteet jätab soovida.

Lp talude ja põllumaade omanikud!

Kui te ei soovi ökoviljelusega alustada, siis mõelge neile, kes on tööta ja oleksid valmis talupidamisega alustama. Andke maa rendile, pakkuge välja. Aidake neid, kes on tööta ja puuduses, nad vajavad tööd ja toitu. Me vajame täisväärtuslikku toitu oma lähemast ümbrusest. Kuigi kõik importtoidud on kontrollitud, ei ole need siiski meie rahvale kasulikud. Liiga palju on haigeid ja liiga palju varalahkunuid, lapsed on nõrgad ja haiglased.