Kommentaarid Masaru Emoto raamatule "Vee sõnumid"

 

Jumal on oma loomingulise tegevuse algul kindlaks määranud vaimse ja materiaalse maailma põhilised omadused. Kogu vaimse ja materiaalse maailma ühiseks omaduseks on võnkumine. Võnkesagedus on kõige vaimse, eluta ja eluslooduse kvaliteedi näitaja. Mida kõrgem on võnkesagedus, seda vaimsem on vaimolend, ja seda vaimsem on elusolend, seda väärtuslikum on vaimne ja materiaalne eluslooduse jaoks (kuigi samas peavad võnkesagedused olema vastavuses elusolendite arengutasemega).

Jumal on loonud kogu materiaalse maailma. Mateeria koosneb vähimatest antud aine osakestest; aatomitest või molekulidest, millel on sellele ainele omane võnkesagedus. Algosakeste võnkumine on nende olemasolu tõestuseks. Mateeria algosakeste võnkumine on omane nii eluta kui ka elusale ainele. Eluta looduse võnkesageduse piirkond on 25...1012 Hz. Mateeria võib esineda tahkel, vedelal või gaasilisel kujul. Mateeria olek ja võnkesagedus on omavahel seotud ja olenevad temperatuurist. Vesi võib esineda jääna, veena või auruna, samas ka vaimse teabe kandjana:

temperatuuril 0 ºC on jää võnkesagedus f = 5,9 x 109 Hz,

temperatuuril 0...100 ºC on vee võnkesagedus f = 6,0 x 109...3,0 x 1011 Hz,

temperatuuril 100 ºC on auru võnkesagedus f = 3,0 x 1011 Hz,

temperatuuril u 36,6 ºC on vesi vaimse teabe kandja inimorganismis võnkesagedusega f = 6,0 x 109...1026 Hz,

vaimse teabe kandjana on vee võnkesagedus f = 0... 1026 Hz.

Temperatuuri langedes jää võnkesagedus ei muutu, st tahke aine võnkesagedus ei olene temperatuurist, kuid vedela ja gaasilise aine võnkesagedus temperatuuri tõustes kasvab.

Kvantteooria näitab, et energia koosneb jagamatutest pisikogustest. Energia moodustub tibatillukestest annustest – ühikutest, mida nimetatakse kvantideks. Kvant on jagamatu ja igas energia hulgas on täisarv kvante. Energia hulk oleneb kiirguse võnkesagedusest.

Loodusliku vee mineraalide sisaldus oleneb pinnase mineraalide sisaldusest, võnkesagedus ja energeetiline seisund olenevad maaväljast, kus vesi liigub. Need on looduslikku vett iseloomustavad parameetrid.

Looduslik vesi on vajalik joogiks nii inimestele kui ka loomadele. Looduslikus vees on alati mitmesuguseid lahustunud mineraalsooli, kõige rohkem kaltsiumi-, magneesiumi- ja rauaühendeid, aga ka mitmeid teisi nn mikroelemente lahustunud mineraalsooladena vähesel määral. Looduslik vesi on inimese ja loomade jaoks organismile vajalike mineraalide allikas, kus need mineraalid on nende jaoks enamasti sobivas vahekorras. Looduslikul veel on oma energiaväli, mis on inimeste ja loomade bioenergia allikas. Inimese bioenergiavälja ulatus on tema immuunsuse näitaja. Kui inimese bioenergiaväli on null, siis on inimene haiguste suhtes kaitsetu.

Looduslik vesi saab oma võnkesageduse ja energiavälja maaväljast, kus vesi liigub: allikas, järv, jõgi, põhjavesi. Vee liikumine maa sees veesoontes tekitab enda ümber negatiivse välja, aga vesi ise omandab positiivse energiavälja.

Vesi on eriline aine, millel põhineb elu. Ei leidu ühtegi teist ainet, mida oleks võimalik võrrelda veega. Puhas vesi on meie planeedi elu alus. Kui vee reostuse kriitiline piir ületatakse, elu hävib.

Vesi on võimeline kristalliseeruma erineva kujuga kristallidena olenevalt vee struktuurist ja kristallisatsioonitsentritest. Vihmavee struktuur oleneb ilmastikutingimustest ja õhus leidub alati aineosakesi, mis kristallisatsioonitsentriteks sobivad. Vesi on vedel struktuurne aine, mille struktuur tuleb ilmsiks vee külmumisel – kristalliseerumisel.

Looduses on vesi mitmesuguse struktuuriga, olenevalt tema päritolust ja puhtusest. Looduslik vesi sisaldab alati lahustunud mineraale ja vahel ka orgaanilisi ühendeid. Destilleeritud vesi on vaba igasugustest lisanditest ja ei moodusta kristallstruktuuri. Kui destilleeritud vesi kristalliseerub, siis on see halvasti destilleeritud.

Vesi on aine, mis kuulub kokku elutu mateeriaga – esineb kristallveena mineraalides, aga samuti elusloodusega – on elusorganismide koostisosa.

Kuna vesi on teabekandja, siis allub ta vaimsetele mõjudele – vesi on elav mateeria. Vee võnkesagedus oleneb: 1. energeetilisest seisundist, 2. saastest, 3. keskkonnatingimustest, 4. looduslikest lisanditest, 5. vaimsest teabest. Vee struktuur korrastub 0 ºC juures vastavalt vee seisundile, andes vastava kristallisatsioonipildi või selle puudumise.

Looduslikul veel on oma energiaväli, leidub tervendava vee allikaid, mille energiaväli on tavalisest suurem. Energeetiline vesi võib olla nii tugeva väljaga, et seda ei tohi joogiveeks kasutada.

Vesi on inimkehas mõtete-, tunnete- ja teabekandja. Samuti on vesi teabekandja ka looduses.

Jaapanlasest teadusehuviline Masaru Emoto on välja töötanud meetodi vee kristalliseerimiseks külmutamisel ja saadud kristallide pildistamiseks. Selle meetodiga saab nähtavaks muuta informatsiooni, mida vesi kannab. Puhas looduslik vesi on allika- või põhjavesi, Antarktika jää- või liustikuvesi, mäestikujõe- või rabavesi. Sellised veed annavad kauneid üsna korrapäraseid kristalle, olenevalt vee struktuurist ja mitmesuguste elementide sisaldusest.

Linnade ümbruses on vihmavesi saastunud õhus sisalduvast saastast ega anna külmutamisel ilusaid kristalle, veelgi halvem on linnade lähedal voolavate jõgede ja veekogude vesi, rääkimata veevärgiveest.

Tänapäeva keskkonna probleemid on seotud õhu ja veega. Kõige olulisem on lõpetada õhu ja vee saastamine. Vesi ringleb kogu maailmas ja võtab endasse kõiki lahustuvaid saasteaineid. Vesi on ELU allikas, saastatud vesi võib põhjustada elu hääbumise.

Kristallisatsioonipiltidelt saadud informatsioon ei ole kooskõlas kaasaegse joogivee analüüsi tulemustega. Joogivee standardile vastav vesi ei anna külmutamisel ilusat kristallisatsioonipilti. Seal, kus on joogivee puhastamiseks lisatud kloori, ei teki kristalle, see annab koledama pildi kui looduslik saast. Linnades, kust võetud joogiveeproovid annavad ilusaid kristallisatsioonipilte, ei ole desinfitseerimistingimused nii ranged. Joogivee puhastamiseks võib kasutada osooni-õhusegu, see ei riku vee olemust. Kemikaalide ja eriti kloori lisamine joogiveele on joogivee reostamine, kloor hävitab vee energiavälja. Aktiivsöefilter eemaldab joogiveest saasta, aga ka mineraalid. Selline joogivesi on reostatud, surnud vesi – joomiseks täiesti kõlbmatu. Ujumine klooritatud veega basseinides on tervistkahjustav. Joogiveeprobleem tuleb lahendada teisiti.

Vesi on oma olemuselt looduslik ja sel on omadus looduses voolates puhastuda. Kui vihmavesi maasse imbub, filtreerub see pinnases ja ühineb põhjaveega. Vesi puhastub aurustudes veekogudest ja moodustades taevas pilvi. Sealt sajab see alla vihmana – see on looduslik puhastumistsükkel, palju tõhusam kui inimeste väljamõeldud lahendused. Aga õhusaaste rikub vihmavee – selle seisund oleneb atmosfääriseisundist antud ajahetkel. Happevihm on tööstusettevõtetest õhkupaisatud lämmastik- ja väävlioksiidide vihmaveega reageerimise tulemus.

*          *          *

Mis on ki jaapani keeles ja chi hiina keeles? See on teadvusega haakuv eluandev energia, mida nimetatakse ka hadoks. Seda energiat tuntakse Jaapanis ja Hiinas juba aastasadu. Euroopas ja Ameerikas on see viimaste aastakümnete harrastus – õpitakse tai-chi´d ja chi qung´i. Tai-chi harjutustega saame päikesekiirguse energiat õhust endasse koguda. Eesti keeles võiks ki´d loovenergiaks nimetada. Samuti on loovenergia (hado) päikesekiirgus, maaväljakiirgus, vihmavees ja lumes peituv kasvuenergia, looduslikus vees sisalduv energia, elavates taimedes peituv bioenergia, aga ka kõigis elusorganismides peituv bioenergia.

Jumal annab inimese algele eostumise momendil vaimu ja elu algaastateks bioenergia. Bioenergia varusid saab inimene elu jooksul täiendada päikesekiirgusest, maaväljakiirgusest, looduslikust veest, elavast taimsest toidust, otseselt tule energiast, elaval tulel õigel viisil valmistatud toidu kaudu tuleenergiast. See on ka Jumalalt saadav energia, kui oleme palves oma Jumala ees, kes on Universumi, Taeva ja Maa Looja. Kõik teised Jumalad on ebajumalad, sest nemad ei ole midagi loonud.

Magnetresonantsanalüsaator võimaldab mõõta vee hado´t ja veele üle kanda energeetilist informatsiooni. Leiti, et sellisel moel tervendava energiaga töödeldud vee abil on võimalik inimeste tervislikku seisundit parandada.

Tavaliselt on tehniliste vahendite kasutamisel inimese tervisliku seisundi paranemine näiline ja hilisemad tulemused on pigem negatiivsed. Vesi on teabe kandja – eluta ja elusloodust ühendav aine, ainus selline siinses maailmas. Taimed tajuvad armastust, häid sõnu, häid mõtteid, see soodustab nende kasvu. Samuti toimib taimedele kurjus – põld, kus on toimunud tüli, ei kanna vilja. Vaenulik naaber võib oma halbade mõtetega aedviljasaagi hävitada – taimed ei kasva. Sõnade mõju taimedele on ära toodud Uues Testamendis 2000 aastat tagasi: "Aga varahommikul linna tagasi tulles tundis Jeesus nälga ja kui Ta nägi üht viigipuud tee kõrval, läks Ta selle juurde, ent ei leidnud muud kui lehti. Ja ta ütles sellele: "Ei sinust vilja tule teps enam iialgi!" Ja viigipuu kuivas otsekohe ära." (Mt 21:18, 19)

Klassikaline muusika on kõrge võnkesagedusega ja mõjutab taimede kasvu. Hea muusika mõjutab inimese vaimset arengut.

Masaru Emoto katsegrupp mõjutas vee proove mitmesuguste vahenditega. Klassikalise muusikaga mõjutatud vesi andis kaunilt väljaarenenud kristallid, mis peegeldavad muusika iseloomu (lk 65...72); rahvalik muusika tekitas primitiivsemad kristallid (lk 73, 74); hevimuusika tekitas purunenud struktuurist pöörise (lk 78); popmuusika suutis luua vaid primitiivseid kristalle (lk 79).

Olen veendunud, et veele sõnade näitamine ei avalda mõju, sest vesi ei oska lugeda. Küll aga mõjutas vett katse teostaja, kes sõnu luges. Jaapani keelt katsetaja mõistis ja tänusõna tõi esile kauni kristalli (lk 82). Hanguli keelt katsetaja ei mõistnud ja kristalli ei kujunenud (lk 83). Inglise keelt katsetaja samuti ei mõistnud, aga seal on mõlemis tekstis sama kujuga sõna "you" – katsetaja arvas, et see oli hea. Mõlemad kirjad: "thank you", "you fool", andsid sarnased kristallid (lk 83, 84). Jaapanikeelne kiri "vana loll" tekitas purunenud struktuurist pöörise sarnase hevimuusika pildile ja kiri "Sa ajad mu oksele. Ma tapan su ära." tekitas reostusega analoogse pildi (lk 85).

Sõnad "Armastus ja tänutunne" tekitasid kauni õrna pitsilise kristalli (lk 87). Sõna "hing" andis omapärase kristallilise pärja, mille keskel on tühimik (lk 88, 89). See näitab, et inimese hinges, mis asub südames, oli tühi koht – seal puudus Jumal. Kristlikus maailmas saab inimene vaimse uuestisünni läbi Püha Vaimu oma südamesse – inimesest saab Jumala tempel. Sõna "ingel" andis kauneid lilleõisi meenutavaid kristalle, sõnad "deemon" ja "kurat" (lk 89, 91) tekitasid teatud tüüpi reostusele (lk 44) sarnanevaid struktuure.

Sõnad "hakkame pihta" – siin on ühise töö soov, mis ehitas üles erinevate mõtete ebasümmeetrilise kristalli (lk 92). Sõnad "hakka pihta" (lk 93) oli käsk ja mõjus töö alustaja loovale mõttele purustavalt.

Olen veendunud, et veeproovi asetamine pildile on analoogne sõna kirjutamisega. Vesi ei näe pilti. Selle mõju veele toimis katsetaja tunnetuse kaudu. Katsetaja nägi pilti ja enese teadmata kandis tunnetuse üle veele. Inimeste positiivsed meeleolud, nende mõtted ja tunded on ülekantavad veele – vesi annab külmutamisel kauneid kristalle. Eriti ilusad kristallid saadakse palvete mõjul. Vesi võtab vastu temale antud vaimse informatsiooni ja ilmutab selle. Vesi on pärit kosmosest – imeline aine, mis on kullast kallim, kuid inimene ei oska seda hinnata, reostab ja rikub vett, mõistmata millega on tegemist.

Loodusliku vee külmutamisel saadud kristallisatsioonipildid annavad informatsiooni vee materiaalsest seisundist: selle päritolust, puhtusest ja reostusest. Andes veele kõrgema võnkesagedusega vaimset informatsiooni taandub materiaalne info ja ilmub vaimne info. Andes puhtale veele halva info – sõimates teda, saame koleda struktuuri. Palvetades sama proovi juures, saame kauni kristalli, sõimuga seda hävitada ei saa, sest kõrged võnkesagedused on vastupidavad.

Muusika, armastus, head sõnad ja mõtted ei suuda vett puhastada, kuigi annavad edasi informatsiooni; küll aga suudavad vett puhastada südamest tulevad palved Jumala, meie Looja poole. Võime puhastada oma loodusliku joogivee palvega – saaste mõju saame kõrvaldada. Puhastatud veevärgivett palvega joogiveeks muuta ei ole võimalik – keemiliste ainete mõju saame kõrvaldada, mineraale taastada ei saa, biovälja ka mitte.