Inimese vaimne areng

 

Nõukogude võimu ajal õpetati koolis darvinismi - inimene on ahvilaadsest arenenud ja kogu areng on alanud ainuraksete tekkimisest eluta ainest. Vaatamata sellele, et meil on praegu Eesti Vabariik, õpetatakse koolis lastele ikka veel, et inimene on pikaajalise arengu tulemus. Kuigi meil on usuvabadus, on usuõpetus ainult mõnedes koolides ja neile, kelle lapsevanemad on selleks soovi avaldanud. Usklikud teavad, et inimene on vaimne ja materiaalne olend, tal on vaim, hing ja keha.Tänapäeva kooliharidus on faktide päheõppimine ega arenda laste mõtlemisvõimet.

Iga inimene, kes suudab loogiliselt mõtelda, peaks aru saama, et ei ole võimalik luua elu eluta mateeriast. Seda on püütud teha, kuid senini edutult. See, kes on õppinud inimese anatoomiat ja tunnetab oma keha, selle funktsioone, kõiki neid protsesse, mis elutegevuseks on vajalikud ja mõtleb läbi kui keerulised on inimorganismis toimuvad protsessid, peaks mõistma, et ükski inimmõistuse poolt väljatöötatud tehnoloogia ei ole võrreldav inimorganismiga. Inimese eostamine, tema kasvamine ja areng emaihus, sünd, kasvamine ja saamine täiskasvanuks tundub nii lihtne ja loomulik, kuigi see on väga keeruline füüsiline, hingeline ja vaimne kujunemine. Täiskasvanud inimese olemus sõltub sellest, kes on tema vanemad, nende geneetilisest koodist, aga suurel määral tingimustest, kus ta on kasvanud: ema üleelamistest raseduse ajal, lapse kodust ja vanemate suhetest, psühhilistest traumadest lapsepõlves, armastusest perekonnas või selle puudumisest jne. Kõik see on vaimne, mis mõjutab inimese kujunemist. Tema tunded ja mõtlemisvõime ei ole elutu mateeria produkt, vaid vaimse elu tulemus. Vaimne ei saa kujuneda eluta mateeriast iseenesest, seda peaks mõistma iga teadlane. Kahjuks on teadus oopium, mis hakkab pähe ja inimene tunnetab oma teadmiste kõikvõimsust, ta tunnetab oma tarkust ja tähtsust - ta on teadlane. Mitmed tuntud tippteadlased on jõudnud arusaamisele, et kõik on saanud alguse Suurest Vaimust - Jumalast, teist võimalust ei ole.

Jumal on oma loomingulise tegevuse algul kindlaks määranud vaimse ja materiaalse maailma põhiomadused. Kogu vaimse ja materiaalse maailma ühiseks omaduseks on võnkumine. Võnkesagedus on kõige vaimse, eluta ja eluslooduse kvaliteedi näitaja: mida suurem on võnkesagedus, seda väärtuslikum on vaimne ja materiaalne eluslooduse jaoks ja seda vaimsem on elusorganism. Jumal on loonud kogu eluslooduse ja inimese, kõik elusorganismid on nii vaimsed kui ka materiaalsed. Jumala loodud positiivse väljaga inimesed, kõrgemad positiivse väljaga loomad, aga ka neile toiduks sobivad taimed kuuluvad võnkesageduse piirkonda 6,0 x 109... 1018 Hz. Negatiivse väljaga inimesed, kõrgemad negatiivse väljaga loomad ja taimed on vajalikud inimese vaimseks arendamiseks, nende võnkesageduse piirkond on 3,0 x 105... 5,9 x 109 Hz. Alamad elusorganismid võnkesageduse piirkonnaga 25... 2,9 x 105 Hz on vajalikud kõrgematele elusorganismidele elukeskkonna kujundamiseks.

Inimene on ainus mõistuslik olend planeedil Maa. Saatan valitseb planeedil Maa ja ta valitseb ka enamasti inimese mõistuse üle. Ainult need, kes on vastu võtnud Jeesuse Kristuse, läbi teinud vaimse uuestisünni, suudavad vabaneda Saatana valitsuse alt.

Inimene on ühiskondlik olend. Tema võimed, oskused ja teadmised olenevad: temale sündimisel kaasa antud vaimust, tema toitumise ja harjumuste kujunemisest lapsepõlves, tema kasvatusest ja õpetamisest. See, mis on antud lapsepõlves, jääb terveks eluks. Kui puudu jääb armastusest või ilu mõistmisest või puhtuse vajadusest jm, siis inimene ise ei suuda ennast muuta, see on võimalik ainult Jumala abiga.

Inimesel on vaim, hing ja keha. Oma keha, oma meelte kaudu saab inimene teavet kaunist loodusest, s.o välismaailmast. Oma hinge kaudu seostab ta asju enda olemasoluga, tunnetab nende ilu ja tunneb neist rõõmu. Vaim avaldub inimeses siis kui ta asju kõrvalseisjana vaatleb, nende olemust ja nähtuste seaduspärasust mõistab. Materiaalse maailma ained moodustavad inimese keha. Oma meeltega tajub ta oma keha, oma ilu ja inetust. Inimese hingelist seisundit selliselt tajuda ei saa. Minu rõõmu ja valu ei saa teine inimene meeltega tajuda, ma võin seda ka varjata.

Oma keha kaudu kuulub inimene materiaalsesse maailma. Oma hinge kaudu ehitab ta endale oma maailma. Tema vaimu kaudu avalduvad inimesele materiaalse maailma seaduspärasused.

Inimene koosneb füüsilisest kehast ja vaimust, mis on viieosaline: eeterkeha, astraalkeha, mentaalkeha, kausaalkeha ja Püha Vaim. Bioväli kuulub kolmele vaimsele kehale.

 

Inimese füüsilise keha ja peenmateriaalsete kehade

võnkesageduse piirkond ja vajalik võnkesagedus hertsides.

 

Võnkesagedus f, Hz

Vajalik

võnkesagedus f, Hz

Füüsiline keha

103...1020

1012

Eeterkeha

104...1021

1014

Astraalkeha

105...1022

1016

Mentaalkeha

106...1024

1017

Kausaalkeha

104...1026

1018

Püha Vaim

1018...1026

1022

 

Eostumisel antakse inimesele kausaalkeha (inimese mina-vaim) ja Püha Vaim, kuid Püha Vaimu tegutsemine on väga piiratud ja ta saab õiguse tegutseda alles pärast inimese vaimset uuestisündi. Inimese füüsilise ja vaimsete kehade võnkesagedus kujuneb elu kestel: saab alguse ema toitumisest, lapse elutingimustes ja toitumisest. Võnkesageduse määravateks teguriteks on elukeskkond - looduslik elukoht, puhas õhk, puhas vesi, kohalik ökoloogiline toit: värsked toorsalatid ja elaval tulel värskelt valmistatud toit. Ökoloogilised taimsed toiduained on kõrgema võnkesagedusega kui intensiivviljeluse saadused (kasvatatud kunstväetiste ja taimekaitsemürkidega).

 

Andmed erinevates viljelustingimustes kasvatatud talinisu kohta.

 

Võnkesa-gedus , Hz

Toiteväär-tus, %

1. Intensiivviljelus

1013

30

2. Maheviljelus - värske sõnnik

1013

40

3. Maheviljelus - 5 aastat sõnniku panekust

1013

100

4. Looduspärane viljelus, viljavaheldus, haljasväetis

1013

100

 

Eelmainitud viljast saadud täisterajahust

talus valmistatud ja puudega köetud ahjus küpsetatud sepik

 

Võnkesa-gedus , Hz

Toiteväär-tus, %

1. Looduspärase viljeluse nisujahu

1013

60

2. Elaval tulel, st puudega köetud ahjus teatud tingimusi arvestades küpsetatud sepik

1024

100

 

Positiivse väljaga inimese elutegevuseks vajalik võnkesageduse piirkond on 6,0 x 109...1018 Hz, inimesele sobiv toit peaks olema võnkesagedusega selles piirkonnas. Madalama võnkesagedusega viib ka inimese füüsilise keha ja vaimsete kehade võnkesageduse kurjuse piirkonda, võnkesagedusega alla 6,0 x 109 Hz. Selline võnkesagedus soodustab inimese langemist kurjuse võimu alla - soodustab valetamist, petmist, vargust, kuritegevust, alkoholismi, narkomaaniat, homoseksualismi jm.

Inimväärse elu jaoks vajame kõrge võnkesagedusega loomulikku toitu, kõrgema vaimsuse saavutamiseks vajame ökoloogilist taimset toitu, nii värsket toortoitu, kui ka elaval tulel teatud tingimuste juures valmistatud toitu, mis on omandanud elava tule võnkesageduse 1024 Hz. Toidu kaudu saab inimene omandada elava tule võnke 1024 Hz.

Kui inimene on saavutanud kõrgema vaimse võnkesageduse, siis hakkab ta tunnetama vaimse muusika võnkeid, mis omakorda soodustavad inimese kausaalkeha võnkesageduse kasvu. Kui inimene suudab mõista seda, et ta ei ela üksnes leivast, st peamine ei ole söömise mõnu, kui meie vaimsed vajadused kasvavad suuremaks materiaalsetest vajadustest, siis teeme valiku vaimsete väärtuste kasuks, himustame kõrgemaid võnkesagedusi, vaimse inspiratsiooni mõjul loodud klassikalise muusika võnkesagedusi, elavat tuld ja tulepaistel küpsetatud kakukest.